SOSYAL SORUMLULUK

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Sosyal Sorumluluk Asmira Group için iç ve dış paydaşlarımızla üstlendiğimiz birlikte değer yaratma sürecinin bütününü temsil etmektedir. Bu nedenle proaktif bir strateji izleyerek tüm beşerî ve entelektüel sermayesinin içinde yer aldığı, çok boyutlu bir perspektifle kurumlar arası bir diyalog yaratmayı hedeflemektedir. Sürdürülebilir sosyal sorumluluğun, ancak karşılıklı çabalar sonucu gerçekleşebileceğine inanmakta ve kurumlar arası diyaloğu benimsemektedir. Katılımcı, çağdaş, modern ve hoşgörü değerleri üzerinde yükselen İzmirli olma gururunu yaptığımız her işe yansıtarak; Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerine devam etmektedir. Asmira Group habitatını daha yaşanılabilir, daha paylaşımcı ve daha hoşgörülü bir ekosisteme dönüştürebilmek için yaptığı çalışmalarda üç temel alana odaklanmaktadır; eğitim, sağlık ve kültür. Odaklanılan bu üç alan çerçevesinde Tiyatro Terminal, KİTVAK ve EÇEV ile süregelen karşılıklı değer yaratmaya dayalı kalıcı ilişkiler kurarak sinerji yaratmaya devam etmektedir.