ASMİRA GROUP

KÜLTÜRÜMÜZ

Asmira Group, kurulduğu günden beri tüm çalışmalarının merkezine “insan” ögesini koyarak, gerçekçi hedeflere sürekli gelişme prensibiyle ulaşmayı amaç edinmiştir. Çeşitliliği ve farklılıkları zenginlik olarak değerlendirerek, çokkültürlülüğün kazanımlarını tüm iş ve paydaşlara yansıtmaktadır. Rekabetçi, işbirlikçi, takım çalışmasını ve gelişim alanlarını destekleyen; esnek ve hibrid iş yapış biçimlerini yüreklendirerek, bireysel, takım ve kurumsal düzeyde tatmin edici çıktılara ulaşmayı hedeflemektedir. İç ve dış paydaşları ile kurduğu etkin iletişim, açık ve hesap verebilir olma, karşılıklı güven ve saygı temellerinde yükselttiği iş birliklerinin başarıya ulaşmanın vazgeçilmez unsurları olduğunu bilerek, verimli bir ekosistemin oluşmasına ön ayak olmaktadır.

Vizyon

Tüm Avrupa kıyılarında yerel bir marka olmak

Misyon 

Sürekli geliştirdiğimiz temel yeteneklerimiz ve bizi pazardaki diğer şirketlerden ayıran iş felsefemizle hedeflerimize ulaşmak

Manifesto 

Biz ASMİRA’yız...